Tisknout
English Version

Výpis ze stanov registrovaných MV ČR 29.12. 1990 pod číslem VSP/1-2912/90-R :

7. Znakem sdružení (logem) je rovnoramenný trojúhelník žluté barvy, s nápisem "HANDICAP LYCEUM Praha o.s.", kreslený špičkou dolů a zkrácený vodorovnou linkou v horní části, pod mottem :

J.W.Goethe
"Nestačí znát, je nutné poznané užít, nestačí chtít, je nutné chtěné uskutečnit".

8. Sdružení má toto

POSLÁNÍ :

poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím.

Právní vývoj občanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s.: