HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

KURZY

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. od svého založení až do současnosti uspořádalo osmadvacet kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 393 účastníků z 51 nestátních neziskových organizací.

Jazykových kurzů pro začátečníky a pro mírně pokročilé se za pomoci expertů Ústavu jazykové přípravy University Karlovy uspořádalo osmnáct pro 127 zájemců z 27 občanských sdružení. Základních a zdokonalovacích kurzů pro vedoucí rehabilitačních pobytů a táborů bylo osm a vyškolilo se v nich 191 hlavních a oddílových vedoucích z 22 občanských sdružení. S podporou grantu Nadace ROS byl vydán pro tyto vedoucí i metodický Sborník materiálů. Výcvik sportovních instruktorů absolvovalo 35 mladých zájemců. Dva z nich pak vyškolil Český Červený kříž pro vodní záchrannou službu. Ve dvou kurzech „bocmanů“ tj. zástupců vedoucích vodáckých oddílů se vyškolilo 40 osob z řad handicapované mládeže. Náklady na tyto kurzy (bez vyčíslení účastnických poplatků) činily více jak jeden milion korun českých. Poděkování za finanční podporu patří zejména :

Poděkování však patří také desítkám specialistů, kteří za své přednášky odmítli honorář a organizacím, které podpořily kurzy sponzorovanými pronájmy učebních prostorů či bezplatným zapůjčením pomůcek.

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. se také podílelo na přípravě a realizaci kurzů a školení pořádaných Sdružením pro pomoc mentálně postiženým ČR pro dobrovolníky, asistenty handicapovaných a pro hospodáře svých organizací. Dodnes se místy používají metodické Sborníky materiálů z těchto školení. Vedle sedmi vydaných Sborníků byly sestříhány i dva dokumentární snímky: „Školení vedoucích“ a dvoudílný „Kurz bocmanů“, které jsou ve video kabinetu k disposici pro zájemcům. Obsáhlé informace o této instruktážní a metodické činnosti byly zveřejněny v časopise Mentální retardace číslo 35 a dalších.

Noticka na závěr: ani jsme netušili, že tím vším o desítku let předbíháme operační program Evropské unie zaměřený na rozvoj lidských zdrojů.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT