HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Videofestival 2002
„S tebou mě baví svět!“

Logo Videofestivalu

Videofestival 2002 byl tečkou za projekty „Mezinárodního roku dobrovolníků“ 2001 a současně prvním příspěvkem k naplnění záměrů „Evropského roku osob se zdravotním postižením“ 2003. České a moravské kolo Videofestivalu 2002 bylo pořádáno v rámci kampaně ICN „30 dní pro občanský sektor“.

Videofestival 2002 je dnes již jen hezkou vzpomínkou. Celkem bylo přihlášeno 67 snímků od 41 humanitárních organizací i jednotlivců, které po skončení soutěže obohatily půjčovnu Videokabinetu i archiv České televize. Soutěžních projekcí v Rakovníku, Třebíči a Praze se zúčastnilo 960 diváků, které také zaujal bohatý doprovodný program zajištěný Ilonou Hruškovou a Marií Kotačkovou z organizací SPMP. Videofestival 2002 byl Národní radou zdravotně postižených ČR zahrnut do akcí Evropského roku osob se zdravotním postižením, jako jeden ze čtyř vybraných projektů České republiky.

Videofestival 2002 – finále v Praze.
Národní galerie 01.05.2002

Finále Videofestivalu 2002 se uskutečnilo 1. května 2002 v Národní galerii v Praze, opět pod záštitou jejího generálního ředitele, pana profesora Milana Knížáka. Z celé republiky přijelo více než 190 diváků, aby s napětím vyslechli z úst Eduarda Hrubeše verdikt celostátní poroty (uvedený na diplomech v zalepených obálkách) kdo získal jednu z jedenácti sošek „Zlatého ALBERTA“. Vedle toho byly uděleny dvě zlaté a jedna stříbrná soška samotnými autory projektu Videofestival 2002. Byly opět vyhlášeny festivalové tituly a vyjádřen dík mecenášům Videofestivalu 2002.

Doprovodným programem bylo dokončení Video mozaiky „Říp“ k poctě 100. výročí narození Jaroslava Seiferta. Obraz byl předán klientům chráněného bytu Domova SPMP „Ráček“ v Rakovníku. Opět koncertovala kapela „Hradní Duo“ pod taktovkou svérázného Milana Zimmermanna - „Zlatého slavíka Videofestivalu 2000“. Písničku si přišel s dětma zazpívat i Honza Nedvěd. O polední přestávce se tančilo a zpívalo u pianina a s kytarou paní Humlové a Pavlíčkové z Křivoklátu. Někteří zvolili bezplatnou prohlídku expozice v galerii, organizovanou manažerem Veletržního paláce Ing. Pavlem Antošem. Spíkrem finále byl Mgr. Jiří Ladra.

Logo Videofestivalu

Za podporu letošní kampaně „30 dní pro občanský sektor“ přišel poděkovat ředitel Informačního centra neziskových organizací pan Mgr. Marek Šedivý.

Jak české a moravské kolo, tak i finále bylo zahájeno videoklipem pořádajícího HANDICAP LYCEA Praha „Kde domov můj“. Následoval snímek „Pozdrav Praze“ - sestřih Videofestivalů 2002 z Rakovníka a Třebíče od kameramana Mgr. Štefana Kravce. Pak již došlo na „trhání obálek“ s diplomy a na udílení cen : po předání diplomu za jásotu oceněných autorů a protagonistů a po předání sošky z rukou Václava Postráneckého, byl snímek promítnut. Byl to krásný první máj a v ničem si nezavdal s „prvým aprílem 2000“, kdy s „trhačem obálek“ a vyhlašovatelem cen, Eduardem Hrubešem, předával sošky náš milý „Albert s rodným číslem 2000/01“ herec Július Satinský. Také mu všichni podepsali dopis s přáním brzkého uzdravení, který mu osobně v Bratislavě předáme. Informaci o finále živým vstupem odvysílal Český rozhlas v pořadu „Host do domu - pomáháme si“ a snímky budou opět vysílány v pořadu KLÍČ pro handicapované na ČT 1. Články byly zveřejněny i v tisku.

Hlavní ceny Videofestivalu 2002

Sošky „Zlatý ALBERT“ s rodným číslem 2002/02 (jsou to dvojčata) udělili autoři projektu :

Václavu Postráneckému a Eduardu Hrubešovi.

Další sošky „Zlatého ALBETA“ udělili autoři projektu :

Ministerstvu zdravotnictví ČR za kolekci snímků o životě lidí s handicapem a snímků instruktážních. Cenu převzala PhDr. Ludmila Vostřáková.
Společnosti MEDIA FILM Praha za seriál „Curiculum vitae“, který pro Českou televizi natočili manželé Kabošovi. Cenu převzala Svatava Kabošová.

Celostátní porota udělila sošku „Zlatý ALBERT“ těmto nejlepším snímkům Videofestivalu 2002 :

„A já sám, o sebe se postarám“ - SPMP Ostrava.
„Jede, jede mašinka“ - SPMP Třebíč.
„Parma“ – HANDICAP LYCEUM Praha.
„Pohádková opera“ - ÚSP Liblín.
„Raná péče“ - Středisko rané péče pro děti se sluchovým postižením Praha.
„Sen o moři“ – Domov SPMP „Ráček“ Rakovník.
„Školení instruktorů pro děti a mládež se ZP“ - Asociace ARPZPD Praha.
„Zuzanka“ – Eva a Jaroslav Boudovi z Jablonce nad Nisou.
„Život je naděje“ – Kontakt bB, SPMP Třebíč.

V kategorii profesionálních filmů:

„Nikolčiny tóny duše“ - Nadace TELEPACE Ostrava.

V kategorii zahraničních snímků:

„Différence“ – A.D.A.P.E.I.-A.M. Francie, Nice.

Sošku „Stříbrný ALBERT“ udělili autoři projektu:

Logo Videofestivalu

Sdružení „Videoklub“ Praha, za kreativní práci s mládeží různých skupin v rámci mezinárodního projektu „Videoculture“. Cenu převzala Ing. Jana Hnilicová.

Čestná uznání udělila celostátní porota snímkům :

„40 Jahre LEBENSHILFE“ - Německo, Norimberk.
„Zelený strom“ - Slovensko, Piešťany.

Diplom za účast udělila celostátní porota snímku

„Packi in packe na vrvici“ - Slovinsko Lublaň

Logo Videofestivalu

Albertův diplom s poděkováním za finanční podporu převzali mecenáši:

Česká rada humanitárních organizací, převzal Ing.Pavel Dušek
GE Capital Bank, a.s.
Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“, převzal Ing.Stanislav Kain, CSc.
Společnost PROBO GROUP a.s., převzal Ing. Zdeněk Procházka
a jednotlivci, kteří podpořili finančním darem moravské kolo:
Ing. Pavel Janata, senátor,
Mgr. Miloslav Mejzlík, herec.

Albertův diplom za spolupráci při Videofestivalu 2002 byl udělen:

profesoru Milanu Knížákovi, generálnímu řediteli Národní galerie
Ing. Pavlu Antošovi, manažerovi Veletržního paláce
Mgr. Jessice Horváthové, režisérce a jednatelce společnosti CASTING studio CINE JESSY s.r.o. za všestrannou pomoc
Mgr. Štefanu Kravcovi, režisérovi a hlavnímu kameramanovi Videofestivalu, za kameru a sestřih
Jiřímu Stanislavovi, příteli SPMP, mezinárodnímu herci
Mgr. Miroslavu Tuščákovi ze zařízení Ministerstva kultury IPOS-ARTAMA.
Mgr. Marku Šedivému koordinátorovi kampaně ICN „30 dní ….“
Miloši Pelikánovi, redaktorovi časopisu Vozíčkář, AZ a dalších
Mgr. Ivaně Balcárkové, koordinátorce porot
Vladimíru Tesárkovi, autorovi sošky a loga Videofestivalu
Petru Láškovi aktivnímu spolupracovníkovi, tvůrci našich www stránek
Ing. Stanislavu Kainovi, CSc., místopředsedovi SPMP, předsedovi správní rady Nadačního fondu SPMP „Rodiče dětem“ a dceři Tamaře Kainové.
Divadlu Spejbla a Hurvínka za spolupráci na filmu PARMA
Skupině TAXMENI za spolupráci na filmu PARMA
Miroslavu Hurtovi za odbornou pomoc a spolupráci
MUDr. Františku Dedkovi za sestřih filmu „Májový sjezd Vltavy“, který dostal jednu z hlavních cen festivalu „Benátky filmových amatérů“ a HANDICAP LYCEUM pak odstoupilo ze soutěže o ALBERTA 2002.

Byly uděleny tyto tituly Videofestivalu 2002:

„Zlatý střihač Videofestivalu 2002 “ Ing. Rudolf Sedlecký,
z jeho střižny pochází nejvíce vítězných snímků Videofestivalu jak 2000 i 2002
„Zlatý spíkr Videofestivalu 2002“ Mgr. Jiří Ladra,
odspíkroval nejvíce akcí a ještě stačil udělat diskotéku o přestávkách
„Zlatá kapela Videofestivalu 2002“ Hradní Duo,
hrála při obou finále Videofestivalu a navíc dala své písničky k disposici pro naše snímky (například v Májovém sjezdu Vltavy, který byl přesně před rokem).
„Zlatý spojař Videofestivalu 2002“ Karel Džupina,
dokázal navázat telefonická spojení a předat pozvání mnohým VIP hostům.
„Zlatá spoušť Videofestivalu 2002“ Milan Bednařík,
z jehož ateliéru pocházejí nejkrásnější fotoreportáže z roku 2000 i 2002.
„Zlaté ručičky Videofestivalu 2002“ (obě pravé)
Marušce Kotačkové a Ilonce Hruškové za moravské a české kolo.

V celostátní porotě pracovali:

Poslední třetinu Video mozaiky na téma básně Jaroslava Seiferta „Hora Říp“ pod výtvarným vedením Martiny Svobodové vytvořily tyto děti s handicapem :

Mimořádné ceny byly uděleny:

Na závěr si všichni zazpívali písničku „S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo“ a slíbili si, slovy Júliuse Satinského : „nevidíme se naposledy, ať žije Videofestival 2004, budeme tu zas“.

Videofestival 2002 – Morava
23.02.2002 Třebíč

Logo Videofestivalu

„Videofestival 2002 – Morava“ se uskutečnil 23.02.2002 v Třebíči na oslavu 900. výročí města a připomenutí 10. výročí založení okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, pod záštitou starosty města Třebíče pana Miloše Maška v rámci kampaně Informačního centra neziskových organizací „30 dní pro občanský sektor“.

Videofestivalu 2002 v Třebíči se zúčastnilo 440 diváků z celé republiky. Doprovodným programem soutěže byla tvorba druhé části „Video mozaiky“, loga „30 dní pro občanský sektor“ a výstavka prací handicapovaných dětí. O hudební úvod se postaral dětský pěvecký soubor Slunko, pokračováním koncertu bylo o dalších přestávkách vystoupení hudební skupiny absolventů školy pro nevidomé v Brně Pisárkách slečny Jitky Mejzlíkové, Šárky Lochmanové a pana Lukáše Karky a vystoupení rómských kytaristů Renáty Oračkové a Milana Míči. K tanci zvala diskotéka Tomáše Bednáře.

Soutěžní projekcí diváky po celý den provázeli Marie Kotačková a Karel Džupina ze SPMP spolu s hercem Mgr. Miloslavem Mejzlíkem, všichni v národních krojích z Kralic nad Oslavou. Ceny diváka předával starosta města Třebíče pan Miloš Mašek a nejvyšší ocenění - „Stříbrného ALBERTA“ pak moderátor Jan Rosák. K těmto cenám přidávala Marie Kotačková vždy několik vagónků z dřevěného vláčku, kterým se okresní organizace SPMP v Třebíči zapsala v minulém roce do Guinessovy knihy rekordů (vláček sestavený na třebíčském Karlově náměstí, před zástupcem agentury „Dobrý den“ a kamerami České televize ze 1070 vagónků a lokomotivou měřil 92,02 metrů !).

Na závěr Videofestivalu 2002 v Třebíči poslali diváci potleskem do Bratislavy pozdrav s přáním brzkého uzdravení skutečnému Albertovi, panu Júliu Satinskému, který slíbil, že bude opět společně s panem Eduardem Hrubešem, předávat „Zlaté ALBERTY“ ve finále Videofestivalu 2002 v Praze.

Nejvyšší ocenění : sošku „Stříbrný ALBERT“ s diplomem, udělila porota snímkům:

„Mravenci lezou, proč ?“ - EFFETA Diecézní charita Brno
„Život je naděje“ – Kontakt bB, SPMP Třebíč
„Canisterapie“ – PIAFA Vyškov

Zvláštní cenu poroty - obraz s diplomem udělila porota snímku:

„Nikolčiny tóny duše“ - Nadace TELEPACE Ostrava

Cenu diváka – skleněnou „Kostku cukru“ s diplomem udělili diváci snímkům:

„Jede, jede mašinka“ - SPMP Třebíč
„Nikolčiny tóny duše“ - Nadace TELEPACE Ostrava
„Život je naděje“ – Kontakt bB, SPMP Třebíč
„Mikulášská „ - SOŠ Moravské Budějovice
„Umíme se bavit“ - Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč

Pohár starosty města Třebíče s diplomem udělila porota snímku „Emil“ - ARCHA Slezská Diakonie Široká Niva.

Pohár starosty města Jemnice s diplomem udělila porota snímku „A já sám – o sebe se postarám!“ - SPMP Ostrava

Pohár starosty města Jaroměřic s diplomem udělila porota snímku „Podzimní nálada“ – Domov POMNĚNKA SPMP Šumperk.

Čestná uznání obdržely snímky:

Diplom za účast: „Živý Betlém“ – Naděje Otrokovice
Mimo soutěž byly na úvod promítnuty snímky: „Pozdrav z Rakovníka“ – sestřih 2.2.2002 Mgr.Štefan Kravec
„Kde domov můj“ – pocta Jaroslavu Seifertovi

Logo kampaně „30 dní pro občanský sektor“ barevným otiskem svých dlaní za přítomnosti tisku, televize a osobností veřejného života, například senátora MUDr. Špačka ze Znojma, poslance pana Horta, místostarostů města Třebíče pana Dvořáčka a Kotíka, místostarosty města Šumperka a člena rady Olomouckého kraje Ing. Vykydala, zástupkyně starosty města Jaroměřice n/R. Ing. Jandové a řady dalších, vytvořili :

Ukončení kampaně „30 dní pro občanský sektor“ při projektu Videofestival 2002 Čechy a Morava pak vyvrcholilo předáním symbolické, keramické kostky na hraní s pěti barevnými otisky dětských dlaní. Kostku, která je dílem výtvarnice Šárky Rotterové ze Šumperka předal do rukou autora projektu Videofestivalu 2002 Ing. Ivo Vykydal, který byl spoluorganizátorem podobné akce v roce 2000. Kostka zůstane ve Videokabinetu pořadatelského sdružení HANDICAP LYCEA Praha společně s kresbou pěti dlaní, kterou pro Videofestival 2000 namaloval ústy umělec Petr Šrámek z Ústavu sociální péče v Hodkovicích nad Mohelkou (kopii obrázku vlastní ICN). Vše pak bude vystaveno v Národní galerii při celostátním finále Videofestivalu 2002.

Výstavu ukázek z výtvarné činnosti dětí a žáků připravili učitelé:
Speciální školy v Třebíči
Zvláštní školy internátní a pomocné v Třebíči
Stacionářů Borovina a Družstevní ulice v Třebíči

Druhou třetinu Video mozaiky na téma básně Jaroslava Seiferta „Hora Říp“ pod výtvarným vedením Ilony Hruškové vytvořily tyto děti:

V hlavní porotě pracovali:

Pořadatelem Videofestivalu 2002 – Morava v Třebíči byla občanská sdružení:

HANDICAP LYCEUM, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, tel. 02/24910364
a OV SPMP Třebíč, kontakt : předsedkyně M.Kotačková 0618/851581

Dokumentaci Videofestivalu zajistili:

Video dokumentaci pořídilo CASTING STUDIO CINE-JESSY s.r.o. (kamera a režie Mgr. Štefan Kravec), fotodokumentaci pořídilo Fotostudio Žáčková, Náměšť/O. Informace otiskly Horácké noviny, Rovnost Vysočina, Puls Třebíče, Právo, Noviny města Třebíče a Zpravodaj JE Dukovany.

Videofestival 2002 – Čechy
02.02.2002 Rakovník

Logo Videofestivalu

„Videofestival 2002 – Čechy“ se uskutečnil 02.02.2002 v Rakovníku na oslavu 750. výročí města a připomenutí 10. výročí založení okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP), pod záštitou starosty města Rakovníka a poslance Mgr. Václava Pícla v rámci kampaně Informačního centra neziskových organizací „30 dní pro občanský sektor“.

Videofestivalu 2002 v Rakovníku se zúčastnilo 330 diváků z celé republiky. Doprovodným programem byla tvorba první části „Video mozaiky“, otisky dlaní do loga „30 dní …“ a ukázka pomůcek pro nevidomé. K tanci a zpěvu hrála o přestávkách skupina „Leontýnka“ z ÚSP sv. Leontýn a diskotéka Jiřího Ladry, který společně s Ilonou Hruškovou snímky Videofestivalu uváděl.

Nejvyšší ocenění: sošku „Stříbrný ALBERT“ s diplomem, udělila porota těmto snímkům:

„Pohádková opera“ - ÚSP Liblín
„Zuzanka“ – Eva a Jaroslav Boudovi z Jablonce nad Nisou
„Radek, syn který nikdy neviděl svoji mámu“ – Domov SPMP „Ráček“

Poznámky:
Domov SPMP „Ráček“ Rakovník věnoval svoji cenu nevidomému Radku Dvořákovi. Sošku a diplom převzal zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Rakovníku.
HANDICAP LYCEUM Praha, jako hlavní pořadatel Videofestivalu 2002 ze soutěže o „Stříbrného ALBERTA“ odstoupilo.

Cenu starosty města „Modrou skleněnou kuličku“ s diplomem udělili diváci těmto snímkům:

„Albertův diplom“ jako čestné uznání udělila porota těmto snímkům, zařazeným do veřejné projekce:

Další čestná uznání udělila porota snímkům, které nebyly zařazeny do veřejné projekce:

Diplom za účast v soutěži předali pořadatel autorům snímků :

Mimo soutěž byly promítnuty snímky:

Logo kampaně „30 dní pro občanský sektor“ barevným otiskem svých dlaní vytvořili za přítomnosti tisku a osobností veřejného života, například místopředsedy senátu Ivana Havlíčka (ten dal svůj otisk v roce 2000), vedoucí odboru kultury Krajského úřadu Středočeského kraje paní Evy Sommerové, zástupce útvaru pro neprofesionální umění Ministerstva kultury IPOS-ARTAMA pana Mgr. Tuščáka, dále ředitelů ústavů, škol, domovů a zařízení:

První třetinu Video mozaiky na téma básně Jaroslava Seiferta „Hora Říp“ pod výtvarným vedením dobrovolnice Petry Vitvarové vytvořily tyto děti s handicapem :

V hlavní porotě pracovali :

Pořadatelem Videofestivalu 2002 - Čechy v Rakovníku byla občanská sdružení:
HANDICAP LYCEUM, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, tel. 02/24910364
a SPMP Domov „Ráček“ 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, t. 0313/519920,
společně se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých.

Dokumentaci Videofestivalu 2002 - Čechy zajistili :

Fotodokumentaci pořídilo Fotostudio B Křivoklát.

Video dokumentaci pořídilo CASTING STUDIO CINE-JESSY s.r.o.

Články a fotografie : Markéta Polívková v „Rakovnickém deníku“ a některých denících Bohemia a Marek Bradáč v týdeníku „Raport“.

Logo Videofestivalu
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT